Το πρώτο μάθημα, το πρώτο στάδιο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

The first lesson of the first stage in learning the Greek ********

Ελληνικά X Αγγλικά
GREEK X ENGLISH

Χρειάζομαι ΣΧΟΛΙΑ για να ξεκινήσει το πρώτο επίπεδο

I need COMMENTS in order to begin the first level

[color=#ff3aff]Καλή τύχη
Good luck


ευχαριστώ
THANKS[img]http://bible******ure.net/Hellenic.jpeg[/img]