asallam 3alaykom
ana asfa moch baktob bel e3arabi leano 3ndi fiha mchakel mochkil en chae alah basalaho bas habit asaal elmora9bin taw9i3i rah fin min eli hadafo we ih hiya elasbab