[IMG]http://i217.photobucket.com/albums/cc161/scodrinon/dew-on-spider-***-nov18.jpg[/IMG]